Γραπτή ερώτηση αριθ. 2217/85 του κ. Thomas Megahy προς την Επιτροπή Θέμα: Λαθρεμπόριο ναρκωτικών: Σήραγγα/Γέφυρα Μάγχης