Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της σύμβασης για τη διατήρηση του σολομού στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό όσον αφορά την αίτηση προσχώρησης στην εν λόγω σύμβαση που υπέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο