917258/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 1991 για ένα ειδικό μέτρο σκοπός του οποίου είναι η μετρίαση των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι αλιείς του μπακαλιάρου μερλάν στη Βόρεια Θάλασσα