Mål F-122/07: Talan väckt den 25 oktober 2007 – Marcuccio mot kommissionen