Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για την αύξηση της ποσότητας κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης που ανοίχθηκε για το έτος 1989 για το χάρτη εφημερίδων