Γραπτή ερώτηση αριθ. 372/90 του κ. Jean-Pierre Raffarin προς την Επιτροπή Θέμα: Συμπόσιο της ευρωπαϊκής γραμματείας ελευθέριων επανγελμάτων