Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M. 10007 – Telefónica/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Movistar Money Colombia JV) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2020/C 381/14