ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 213/92 του κ. Amedee TURNER προς την Επιτροπή. Πυρασφάλεια στα ξενοδοχεία