Decizia Comisiei din 15 octombrie 2004 de instituire a Forumului European pentru guvernanța corporativă (2004/706/CE)