Sprawy połączone C-84/17 P, C-85/17 P i C-95/17 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 25 lipca 2018 r. – Société des produits Nestlé SA / Mondelez UK Holdings & Services Ltd, dawniej Cadbury Holdings Ltd, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (C-84/17 P), / Mondelez UK Holdings & Services Ltd, dawniej Cadbury Holdings Ltd / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Société des produits Nestlé SA (C-85/17 P), Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) / Mondelez UK Holdings & Services Ltd, dawniej Cadbury Holdings Ltd, Société des produits Nestlé SA (C-95/17 P) (Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Trójwymiarowy znak towarowy w kształcie tabliczki czekolady złożonej z czterech batonów – Odwołanie od uzasadnienia – Niedopuszczalność – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Artykuł 7 ust. 3 – Dowód uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania)