Forenede sager C-84/17 P, C-85/17 P og C-95/17 P: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 25. juli 2018 — Société des produits Nestlé SA mod Mondelez UK Holdings & Services Ltd, tidligere Cadbury Holdings Ltd, Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag C-84/17 P) mod Mondelez UK Holdings & Services Ltd, tidligere Cadbury Holdings Ltd mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og Société des produits Nestlé SA (sag C-85/17 P), Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) mod Mondelez UK Holdings & Services Ltd, tidligere Cadbury Holdings Ltd og Société des produits Nestlé SA (sag C-95/17 P) (Appel — EU-varemærker — tredimensionalt varemærke, der gengiver formen af en plade chokolade med fire stænger — appel rettet mod præmisser — afvisning — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 7, stk. 3 — bevis for fornødent særpræg opnået ved brug)