Spojené věci C-84/17 P, C-85/17 P a C-95/17 P: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 25. července 2018 – Société des produits Nestlé SA v. Mondelez UK Holdings & Services Ltd, dříve Cadbury Holdings Ltd, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) (C-84/17 P); Mondelez UK Holdings & Services Ltd, dříve Cadbury Holdings Ltd v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Société des produits Nestlé SA (C-85/17 P); Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v. Mondelez UK Holdings & Services Ltd, dříve Cadbury Holdings Ltd, Société des produits Nestlé SA (C-95/17 P) „Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Trojrozměrná ochranná známka tvořená tvarem čtyřdílné tabulky čokolády – Kasační opravný prostředek směřující proti odůvodnění – Nepřípustnost – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Článek 7 odst. 3 – Důkaz o rozlišovací způsobilosti získané užíváním“