Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2604/83 της Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 1983 περί του καθεστώτος εισαγωγής στη Γαλλία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών συνθετικών προϊόντων (κατηγορίας 3) καταγωγής Ινδονησίας