Γραπτή ερώτηση αριθ. 1313/87 του κ. Willy Kuijpers προς το Συμβούλιο Θέμα: Μέτρα περιορισμού της ταχύτητας