Υπόθεση T-156/12: Προσφυγή της 5ης Απριλίου 2012 — Sweet Tec κατά ΓΕΕΑ (ωοειδές σχήμα)