Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 879/2001 της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2001, για καθορισμό της μέγιστης μείωσης των δασμών κατά την εισαγωγή αραβοσίτου στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 730/2001