Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Αξιολόγηση κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων»