2011/612/UE: Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal- 10 ta’ Mejju 2011 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta “Clean Sky” għas-sena finanzjarja 2009