2011/612/EL: Euroopa Parlamendi otsus, 10. mai 2011 , ühisettevõtte Clean Sky 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta