2011/612/EU: Europa-Parlamentets afgørelse af 10. maj 2011 om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet »Clean Sky« for regnskabsåret 2009