Sklep Sveta (EU) 2019/1949, sprejet v medsebojnem soglasju z izvoljeno predsednico Komisije, z dne 25. novembra 2019 o sprejetju seznama drugih oseb, ki jih Svet predlaga v imenovanje za člane Komisije, ter o razveljavitvi in nadomestitvi Sklepa (EU) 2019/1393