Besluit (EU) 2019/1949 van de Raad, Genomen in Onderlinge Overeenstemming met de Verkozen Voorzitter van de Commissie, van 25 november 2019 tot vaststelling van de lijst van de overige personen die de Raad voorstelt tot lid van de Commissie te benoemen, en tot intrekking en vervanging van Besluit (EU) 2019/1393