Odluka Vijeća (EU) 2019/1949 donesena zajedničkom suglasnošću s izabranom predsjednicom Komisije od 25. studenoga 2019. o utvrđivanju popisa ostalih osoba koje Vijeće predlaže za imenovanje članovima Komisije i kojom se stavlja izvan snage i zamjenjuje Odluka (EU) 2019/1393