Решение (ЕС) 2019/1949 на Съветавзето по общо съгласие с избрания председател на Комисията от 25 ноември 2019 година за приемане на списъка на другите лица, които Съветът предлага за членове на Комисията, и за отмяна и замяна на Решение (ЕС) 2019/1393