Dopolnilno obvestilo k obvestilu vlade Republike Poljske o Direktivi 94/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za izdajo in uporabo dovoljenj za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje ogljikovodikov na območju Pyrzyce (2020/C 83/08) 2020/C 299/07