Οδηγίες προς τον Γραμματέα του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 11ης Ιουλίου 2012