Zaak T-10/93: Beroep, op 21 januari 1993 ingesteld door X tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen