Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 5 octombrie 2020 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru întreprinderi și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937 (06800/1/2020 – C9-0292/2020 – 2018/0048(COD))