SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1446/93 van Sotiris KOSTOPOULOS aan de Commissie. Programma' s van het Europees Sociaal Fonds voor de vrouw