Zaak C-642/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 29 augustus 2019 door BS tegen de beschikking van het Gerecht (Eerste kamer) van 17 juni 2019 in zaak T-593/18, BS/Parlement