2021 m. vasario 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/235, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 nuostatos dėl formatų ir kodų, susijusių su bendraisiais duomenų reikalavimais, tam tikrų priežiūros taisyklių ir muitinės įstaigos, kurios kompetencijai priklauso įforminti prekėms muitinės procedūrą