Γραπτή ερώτηση E-007174/11 Jim Higgins (PPE) προς την Επιτροπή. Διάθεση παραθύρων διπλού υαλοπίνακα