94/548/ΕΚ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 1993 περί χορηγήσεως συνδρομής από το χρηματοδοτικό μέσο συνοχής για το στάδιο έργου στην Ελλάδα «Κατασκευή της Εγνατίας οδού-τμήμα Ηγουμενίτσας-Πεδινής» Αριθ. ΤΣ: 93/09/65/016 (Το κείμενο στην ελληνική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)