Predmet T-640/19: Rješenje Općeg suda od 14. srpnja 2020. – Sasol Germany i dr. protiv ECHA-e („Tužba za poništenje – REACH – Posebno zabrinjavajuće tvari – Utvrđivanje popisa tvari predloženih za uvrštenje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 – Odluka kojom se 4-tert-butilfenol određuje kao tvar koja ispunjava kriterije predviđene za upis – Prigovor nedopuštenosti – Akt koji se ne može pobijati – Posve provedbeni akt – Nepostojanje pravnog interesa – Nedopuštenost”)