Τακτικές περιφερειακές αεροπορικές υπηρεσίες στη Νορβηγία — Πρόσκληση υποβολής προσφορών