Γραπτή ερώτηση E-1676/09 υποβολή: Maria Eleni Koppa (PSE) προς την Επιτροπή. Διακρίσεις σε οροθετικά άτομα