Γραπτή ερώτηση P-5338/08 υποβολή: Maria Grazia Pagano (PSE) προς την Επιτροπή. Δηλώσεις του Επιτρόπου Μπαρό επί της πρότασης νομοθετικού διατάγματος της ιταλικής κυβέρνησης που τροποποιεί το διάταγμα 5 του 2007 περί διατάξεων εφαρμογής της οδηγίας 2003/86/ΕΚ