Voorstel voor een besluit van de Raad tot aanpassing van bijlage VIII bij de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië