Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1203/2007 της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2007 , για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο των συστημάτων A1 και B στον τομέα των οπωροκηπευτικών (ντομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια και μήλα)