Πρόταση Αποφασησ του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Ταϊλάνδης για την παραγωγή, την εμπορική διάθεση και το εμπόριο μανιόκας