Zadeva C-356/13: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 20. novembra 2014 – Evropska komisija/Republika Poljska (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 91/676/EGS — Varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov — Nezadostna opredelitev onesnaženih voda oziroma voda, ki bi lahko bile prizadete zaradi onesnaževanja — Nezadostna opredelitev ranljivih območij — Akcijski načrti — Nepopolne meritve)