Γραπτή ερώτηση P-2007/07 υποβολή: Niels Busk (ALDE) προς την Επιτροπή. Συσσώρευση παροπλισμένων μηχανοτράτων στα ευρωπαϊκά λιμάνια