Γραπτή ερώτηση P-0898/09 υποβολή: Kader Arif (PSE) προς την Επιτροπή. Aμερικανικές κυρώσεις στις εξαγωγές ροκφόρ και 60 άλλων ευρωπαϊκών προϊόντων