Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - TITΛΟΣ ΙΙ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ - Άρθρο 14 - Δικαίωμα εκπαίδευσης