Γραπτή ερώτηση E-3337/08 υποβολή: Koenraad Dillen (NI) προς την Επιτροπή. Διαφημιστικά πανό από μουσαμά σε κτίρια της ευρωπαϊκής συνοικίας στις Βρυξέλλες, που σχετίζονται με την Πράσινη Εβδομάδα: κόστος, μέθοδος παραγωγής και μετέπειτα χρήση