Γραπτή ερώτηση E-0106/07 υποβολή: Robert Kilroy-Silk (NI) προς την Επιτροπή. Ανάκληση της βοήθειας σε καθεστώτα που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα