Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1087/2007 του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2007 , για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1487/2005 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και για την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων από ίνες συνεχείς από πολυεστέρα, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας