Γραπτή ερώτηση E-5623/09 υποβολή: David Martin (S&D) προς την Επιτροπή. Υπολογισμός της διάρκειας ταξιδιού για τη μεταφορά ζώων από το σύστημα TRACES