Γραπτή ερώτηση E-0929/08 υποβολή: Bill Newton Dunn (ALDE) προς την Επιτροπή. Οδηγία σχετικά με την καταναλωτική πίστη