ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 2891/95 του Carmen FRAGA ESTEVEZ προς την Επιτροπή. Παρέμβαση στον τομέα των σιτηρών